29η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ (2012)

Η 29η Συνεδρίαση του Συμβουλίου της 2ης Κοινότητας θα γίνει την Πέμπτη 4 Οκτωβρίου 2012 στις 18:00 στην αίθουσα συνεδριάσεων, στην οδό Υμηττού 251 & Βίνκελμαν με τα παρακάτω θέματα :

1. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με τη δυνατότητα επισκευής του πεζοδρομίου σε τρία σημεία επί της οδού Στράβωνος α) τα δύο σημεία είναι στον αριθμό 19 και το τρίτο μεταξύ των οδών Στράβωνος με Αριστάρχου, (σχετ.: αίτημα της Συμβούλου κας. Μαγείρου).

2. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με προσθήκη στοιχείων  προστασίας πεζοδρομίων (κολωνάκια) ώστε να αποτρέπεται η παράνομη στάθμευση οχημάτων στον πεζόδρομο της Βασ. Όλγας καθώς επίσης και στη Λεωφ. Βασ. Κωνσταντίνου, (σχετ.: 124553/21-9-2012 αίτημα της Συμβούλου κας. Σακελλαρίου).

3. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με καθαρισμό σχάρας στη συμβολή των οδών Σορβόλου και Μ.Πηγά, (σχετ. :120054/15-6-2012 αίτημα της Συμβούλου κας. Σακελλαρίου).

4. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με μελέτες επανασχεδιασμού – ανακαίνισης πέντε παιδικών χαρών στη 2η Δημοτική Κοινότητα, (σχετ.: 193031/27-9-2012 εισήγηση της Δ/νσης Κοινοχρήστων Χώρων Τμήμα Μελετών).


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s