28η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ (2012)

Η 28η Συνεδρίαση του Συμβουλίου της 2ης Κοινότητας θα γίνει την Πέμπτη 27 Σεπτεμβρίου 2012 στις 18:00 στην αίθουσα συνεδριάσεων, στην οδό Υμηττού 251 & Βίνκελμαν με τα παρακάτω θέματα :

Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με αίτηση αποχαρακτηρισμού τμήματος του θεσμοθετημένου πεζοδρόμου Π. Σαρόγλου, από την οδό Μεναίχμου έως την οδό Μαργαρίτη, στη γειτονιά της Καλλιρρόης, της 2ης Δημοτικής Κοινότητας (Ο.Τ. 52,53, περ.54), (σχετ.:135416/3-7-2012 εισήγηση της Δ/νσης Σχεδίου Πόλες & Πολεοδομίας του Τμήματος Πολεοδομίας του Τμήματος Πολεοδομικού Σχεδίου).

Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με την δυνατότητα καθαρισμού των φρεατίων της 2ης Δημοτικής Κοινότητας και κυρίως γύρω από σχολεία, Λέσχες Φιλίας, Δημοτικές Υπηρεσίες & μεγάλες διασταυρώσεις (σχετ.:174546/5-9-2012 αίτημα της Συμβούλου κας. Καλπάκα).

 

 

 


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s