27η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ (2012)

Η 27η Συνεδρίαση του Συμβουλίου της 2ης Κοινότητας θα γίνει την Τετάρτη   9 Σεπτεμβρίου 2012 στις 18:00 στην αίθουσα συνεδριάσεων, στην οδό Υμηττού 251 & Βίνκελμαν με τα παρακάτω θέματα :

  1. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά  με κατασκευή αγωγού όμβριων υδάτων στην οδό Δαμαγήτου, (σχετ..:133745/2-7-2012  αίτημα του  Συμβούλου  κου Χ. Καραγιώργου).  Από αναβολή       
  2. Συζήτηση  και  λήψη  απόφασης σχετικά  με  την  δυνατότητα  ανάδειξης  της  ιστορίας  του  Νεοκλασικού   κτιρίου  στη  συμβολή  οδών  Δαμάρεως 138 & Φιλεταίρου  8, (σχετ…: 133740/2-7-2012  αίτημα   του  Συμβούλου   κου   Χ. Καραγιώρου) . Από αναβολή
  3. Συζήτηση και λήψη απόφασης  σχετικά  με  διαμόρφωση  χώρου  δίπλα  στο Άλσος   Λογγίνου  δίνοντας  την  δυνατότητα  στους  κατοίκους  να   βγάζουν βόλτα τα  κατοικίδιά τους, (σχετ:…136703/4-7-2012   αίτημα της Συμβούλου κας Θ. Σακελλαρίου). Από αναβολή

                                                      ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ

  1. Χορήγηση ή μη προέγκριση ίδρυσης καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος «ΣΝΑΚ ΜΠΑΡ – ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟΥ»,  στην οδό Ιππάρχου 65.(σχετ..:180274/12-9-2012).   
  2. Χορήγηση ή μη προέγκριση ίδρυσης καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος «ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ     –    ΣΝΑΚ     ΜΠΑΡ    (ΟΥΖΕΡΙ)», στην οδό Μπακνανά 4. (σχετ..:181131/13-9-2012).   

 


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s