25η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ (2012) – ΑΝΑΒΑΛΛΕΤΑΙ

Η 25η Συνεδρίαση του Συμβουλίου της 2ης Κοινότητας θα γίνει την Τρίτη 28 Αυγούστου 2012 στις 18:00 στην αίθουσα συνεδριάσεων, στην οδό Υμηττού 251 & Βίνκελμαν με τα παρακάτω θέματα :

ΓΕΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

1. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με κατασκευή αγωγού ομβρίων υδάτων στην οδό Δαμαγήτου (σχετ.:133745/2-7-2012 αίτημα του συμβούλου κ. Χ. Καραγιώργου του συνδυασμού “Δικαίωμα στην Πόλη”).

2. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με την δυνατότητα ανάδειξης της ιστορίας του Νεοκλασικού κτηρίου στη συμβολή των οδών Δαμάρεως 138 & Φιλεταίρου 8 (σχετ.:133740/2-7-2012 αίτημα του συμβούλου κ. Χ. Καραγιώργου του συνδυασμού “Δικαίωμα στην Πόλη”).

3. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με διαμόρφωση χώρου δίπλα στο Άλσος Λογγίνου, δίνοντας τη δυνατότητα στους κατοίκους να τον αξιοποιούν για τα κατοικίδιά τους. (σχετ.:136703/4-7-2012 αίτημα της συμβούλου κ. Θ. Σακελλαρίου του συνδυασμού “Δικαίωμα στην Πόλη”)

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ

1. Ανάκληση της υπ’ αρ. 27/8-2-2012 πράξη της 2ης Δημοτικής Κοινότητας, σχετικά με προέγκριση ίδρυσης καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος “ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟ” στην οδό Λ. Συγγρού 13, λόγω παρέλευσης χρονικού διαστήματος 5 μηνών σύμφωνα με αρ.1 παρ.3 της αριθ’ΔΙΑΔΠ/ΦΑ3.1/21220 ΑΠ17656/26-1-2012.

2. Ανάκληση της υπ’ αρ. 28/8-2-2012 πράξη της 2ης Δημοτικής Κοινότητας, σχετικά με προέγκριση ίδρυσης καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος “ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟ” στην οδό Κάρπου 36, λόγω παρέλευσης χρονικού διαστήματος 5 μηνών σύμφωνα με αρ.1 παρ.3 της αριθ’ΔΙΑΔΠ/ΦΑ3.1/21220 ΑΠ17656/26-1-2012.


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s