24η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ (2012)

Η 24η Συνεδρίαση του Συμβουλίου της 2ης Κοινότητας θα γίνει την Τρίτη 21 Αυγούστου 2012 στις 18:00 στην αίθουσα συνεδριάσεων, στην οδό Υμηττού 251 & Βίνκελμαν με τα παρακάτω θέματα :

Γ Ε Ν Ι ΚΑ     Θ Ε Μ Α Τ Α

 1. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με ύπαρξη άδειας ή μη για τοποθέτηση μπάρας 1Χ3 μ. πάνω στο πεζοδρόμιο στην οδό Κάρπου 1, (σχετ.: 133767/ 2-7-2012 αίτημα της Αναπτυξιακής κίνησης κατοίκων του 2ου Διαμερίσματος μετά από καταγγελία).
 2. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με τοποθέτηση πινακίδων επί της οδού Φιλολάου 195 αλλά και στην οδό Καφαντάρη 40 – 44 που να υποδεικνύουν την Πλ. Πλυτά, (σχετ.: 133761/ 2-7-2012 αίτημα της Αναπτυξιακής κίνησης κατοίκων του 2ου Διαμερίσματος μετά από καταγγελία).
 3. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με έγκρισή σας ή μη για φύτευση τριών δέντρων στην οδό Κάρπου από το νούμερο 1 έως 9, (σχετ.: 133762/ 2-7-2012 αίτημα της Αναπτυξιακής κίνησης κατοίκων του 2ου Διαμερίσματος μετά από καταγγελία).
 4. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με επισκευή πεζοδρομίων με πλακόστρωση αλλά και ασφαλτόστρωση της οδού Μελαντίας από τον αριθμό 1 έως τη Λεωφ. Βουλιαγμένης (σχετ.: 133749/ 2-7-2012 αίτημα του κοινοτικού συμβούλου κ. Χ. Καραγιώργου από το συνδυασμό «Δικαίωμα στην Πόλη».

Κ Α Τ Α Σ Τ Η Μ Α Τ Α

 1. Ανάκληση της υπ. αρ. 237/1-12-2011 πράξης της 2ης Δημοτική Κοινότητας σχετικά με προέγκριση ίδρυσης καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος «ΟΠΩΡΟΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ» στην οδό Ρουμπέση 35-37, λόγω παρέλευσης χρονικού διαστήματος 5 μηνών σύμφωνα με αρ. 1 παρ. 3 της αριθ’ ΔΙΑΔΠ/ΦΑ3.1/21220 ΑΠ149577/19-7-2012.
 2. Ανάκληση της υπ. αρ. 8/10-1-2012 πράξης της 2ης Δημοτική Κοινότητας σχετικά με προέγκριση ίδρυσης καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος «ΚΑΦΕΝΕΙΟΥ» στην οδό Αρχελάου 14 και Καλλιμάχου, λόγω παρέλευσης χρονικού διαστήματος 5 μηνών σύμφωνα με αρ. 1 παρ. 3 της αριθ’ ΔΙΑΔΠ/ΦΑ3.1/21220 ΑΠ149577/19-7-2012.
 3. Χορήγηση ή μη προέγκριση ίδρυσης καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος «ΟΠΩΡΟΠΩΛΕΙΟΥ» στη Λεωφ. Βουλιαγμένης 127, Α.Π.161853/7-8-2012.
 4. Χορήγηση ή μη προέγκριση ίδρυσης καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος «ΟΒΕΛΗΣΤΗΡΙΟΥ» στην οδό Λεοντίου 11, 127, Α.Π.1636219/9-8-2012.
 5. Χορήγηση ή μη προέγκριση ίδρυσης καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος «ΚΟΥΡΕΙΟΥ» στην οδό Μπακνανά 45, Α.Π.161900/7-8-2012.
 6. Χορήγηση ή μη προέγκριση ίδρυσης καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος «ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ εντός καταστήματος ΨΙΛΙΚΩΝ» στην οδό Κάρπου 11, Α.Π.163878/10-8-2012.
 7. Χορήγηση ή μη προέγκριση ίδρυσης καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος «ΜΙΚΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ» μεταξύ των οδών Φρ. Σμιθ37 και Χελντράιχ & Ντελακρουά, Α.Π.158664/1-8-2012.
 8. Χορήγηση ή μη προέγκριση ίδρυσης καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος «ΚΑΦΕΝΕΙΟΥ – ΣΝΑΚ ΜΠΑΡ» στην οδό Ιπποδάμου 24 και Πλ. Πλαστήρα 8, Α.Π.164528/13-8-2012.
 9. Χορήγηση ή μη προέγκριση ίδρυσης καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος «ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟΥ» στην οδό Καλλιρόης 23, Α.Π.164522/13-8-2012.
 10. Χορήγηση ή μη προέγκριση ίδρυσης καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος «ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟ ΧΩΡΙΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΤΗΡΙΟ» στο ισόγειο της οδού Πρόκλου 30, Α.Π.148133/18-7-2012.

11.Χορήγηση ή μη άδειας λειτουργίας μουσικών οργάνων στο κατάστημα «ΟΒΕΛΙΣΤΗΡΙΟ» επί της οδού Φιλολάου 87, Α.Π.130793/27-6-2012.


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s