ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΥΣΩΝΑ

Έλαβα τις παρακάτω χρήσιμες πληροφορίες από το Γραφείο Υποστήριξης Πολίτη του νοσοκομείου “Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ” και μιας και το καλοκαίρι είναι ακόμη μπροστά μας, καλό είναι να τις έχουμε υπ’ όψιν (κάντε κλικ στις εικόνες).


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s