ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΘΕΣΕΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΜΕΣΩ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ

Αγαπητοί φίλοι, έλαβα από το Δήμο το παρακάτω δελτίο τύπου.

Ξεκίνησε από τον Δήμο Αθηναίων η υλοποίηση της πράξης «Δημιουργία Θέσεων Απασχόλησης μέσω προγραμμάτων Κοινωφελούς Χαρακτήρα».

Δήμος Αθηναίων στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» και του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ) για την προγραμματική περίοδο 2007 – 2013, συμμετέχει σε συνεργασία με επτά ΜΚΟ στο πρόγραμμα κοινωφελούς εργασίας για την υλοποίηση της πράξης: «Δημιουργία Θέσεων Απασχόλησης σε τοπικό επίπεδο μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα, στην Περιφέρεια ΑΤΤΙΚΗΣ – Κεντρικός Τομέας».

Τα προγράμματα κοινωφελούς εργασίας αφορούν ευκαιρίες απασχόλησης για συνολικά 625 ανέργους, με πεντάμηνες συμβάσεις εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, σε υπηρεσίες του Δήμου Αθηναίων.

Βασικές προϋποθέσεις για την συμμετοχή στα προγράμματα είναι η κάρτα ανεργίας καθώς και πιστοποιητικό (τίτλος σπουδών, άδεια ή λοιπές βεβαιώσεις άσκησης επαγγέλματος κ.λπ.) της ειδικότητας που απαιτείται κάθε φορά, όπως, μεταξύ άλλων,  διοικητικοί υπάλληλοι, κοινωνικοί λειτουργοί, ψυχολόγοι, νομικοί, πτυχιούχοι πληροφορικής, κοινωνικοί επιστήμονες, παιδαγωγοί, διάφορες τεχνικές ειδικότητες, γυμναστές, δημοσιογράφοι κ.α.

Οι επτά ΜΚΟ που θα συνεργαστούν, ως Δικαιούχοι φορείς, με τον Δήμο Αθηναίων είναι οι: ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΙΣΩΝ ΕΥΚΑΙΡΙΩΝ, ΕΡΥΜΑΝΘΟΣ, ΠΡΑΞΙΣ, ΚΜΟΠ, ΑΘΗΝΑ, ΡΗΞΙΚΕΛΕΥΘΟΣ και ΚΕΑΝ.

Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα του Δήμου Αθηναίων www.cityofathens.gr καθώς και στις ιστοσελίδες των επτά ΜΚΟ

1. www.praksis.gr
2. www.athina.org.gr
3 www.erymanthos.eu
4 www.kean.gr -κεαν
5 www.equalsociety.gr
6 www.kmop.gr
7 www.startupgreece.gr

Το πρώτο πρόγραμμα που αφορά την ΜΚΟ «ΑΘΗΝΑ» θα ξεκινήσει να δέχεται αιτήσεις από την Δευτέρα 11 Ιουνίου, 2012 ενώ τα υπόλοιπα προγράμματα κοινωφελούς εργασίας θα αναρτηθούν σταδιακά στην ιστοσελίδα του Δήμου Αθηναίων καθώς και στις αντίστοιχες ιστοσελίδες των ΜΚΟ μέχρι και αρχές Ιουλίου.


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s