19η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ (2012)

Η 19η Συνεδρίαση του Συμβουλίου της 2ης Κοινότητας θα γίνει τη Τετάρτη 6 Ιουνίου 2012 στις 18:00 στην αίθουσα συνεδριάσεων, στην οδό Υμηττού 251 & Βίνκελμαν με τα παρακάτω θέματα :

ΓΕΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

  • Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά  με αντιμετώπιση προβλήματος λιμναζόντων όμβριων στην οδό Αγ. Φανουρίου (σχετ.: 101347/23-5-12 αίτημα της συμβούλου κας. Σακελλαρίου από το συνδυασμό «Δικαίωμα στην Πόλη».
  • Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με λιμνάζοντα νερά επί της οδού Διοκλέους από την Αλφειονείας μέχρι την Ευκλέους και από Ευκλέους 3 έως και τη Διοκλέους θα χρειασθεί να σηκωθεί ασφαλτοτάπητας για να υπάρχει ρήσης για να μη λιμνάζουν (σχετ.: 90377/10-5-12 αίτημα του κου.Τσακανίκα)

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ

  1. Χορήγηση ή μη προέγκριση ίδρυσης καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος «ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ – ΜΠΑΡ – ΟΥΖΕΡΙ» στην οδό Αμεινίου 48. ΑΠ 105308/28-5-12.
  2. Χορήγηση ή μη προέγκριση ίδρυσης καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος «ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ» στην οδό Φορμίωνος 80. ΑΠ 106922/30-5-12.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s