ΕΠΙΔΟΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΓΙΑ ΑΝΕΡΓΟΥΣ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΥΣ

Το Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης του Δήμου Αθηναίων (ΚΕΚ ΔΑ), ενημερώνει τους άνεργους δημοσιογράφους για την έναρξη των εγγραφών στα επιδοτούμενα προγράμματα  Πιστοποίησης Γνώσεων και Δεξιοτήτων Τεχνολογιών, Πληροφορίας και Επικοινωνιών (ΤΠΕ), του Υπουργείου Εργασίας.

Οι ενδιαφερόμενοι, θα πρέπει κατ’ αρχήν να υποβάλλουν ηλεκτρονικά την αίτησή τους  στο Μητρώο Ωφελουμένων του Υπουργείου, στην ιστοσελίδα:voucher.gov.gr, μέχρι τις 15 Ιουνίου 2012 και ώρα 15:00.

Εφ’ όσον επιλεγούν, θα λάβουν μία επιταγή κατάρτισης (Training Voucher). Η επιταγή αυτή αντιστοιχεί στην παρακολούθηση προγράμματος κατάρτισης διάρκειας 300 ωρών και την συμμετοχή τους σε εξετάσεις πιστοποίησης. Στη συνέχεια μπορούν να προσέλθουν στο ΚΕΚ ΔΑ ώστε να ενημερωθούν για τις μέρες και ώρες διεξαγωγής των προγραμμάτων. 

Επίσης μετά την ολοκλήρωση των σπουδών τους η ΕΣΥΕΑ θα καταβάλλει στους ανέργους που θα καταρτισθούν εκπαιδευτικό επίδομα.

Το ΚΕΚ ΔΑ βρίσκεται  στη διάθεση των  ενδιαφερομένων για  κάθε πληροφορία και διευκόλυνση στη διαδικασία συμμετοχής τους.

Διεύθυνση : Φαβιέρου 5 και Μάγερ, πλ. Βάθη,

Τηλ.: 210-5221047, 210-5221177.,

email: kekda@otenet.gr, fax: 210 5221140.


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s