ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΝΕΡΓΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΚΕΚ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ

Το Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης του Δήμου Αθηναίων (ΚΕΚ ΔΑ), ενημερώνει τους ανέργους, που διαθέτουν την κάρτα ανεργίας τους σε ισχύ (προσφάτως ανανεωμένη), ώστε να ανταποκριθούν στα επιδοτούμενα προγράμματα εκμάθησης Ηλεκτρονικών Υπολογιστών του Υπουργείου Εργασίας.

Τα προγράμματα κατάρτισης για πιστοποίηση σε βασικές δεξιότητες χρήσης ΤΠΕ (Προγράμματα εκμάθησης Ηλεκτρονικών Υπολογιστών), είναι συνολικής διάρκειας 100 ωρών με επιδότηση 5 ευρώ/ώρα μικτά (500 ευρώ στο σύνολο). Οδηγούν δε σε εξετάσεις πιστοποίησης γνώσεων από ποικίλους αναγνωρισμένους  φορείς.

Η επιταγή κατάρτισης δίνεται από το Υπουργείο Εργασίας. Οι ενδιαφερόμενοι άνεργοι θα πρέπει να υποβάλλουν ηλεκτρονικά την αίτησή τους στην ιστοσελίδα:voucher.gov.gr, ώστε να καταγραφούν στο μητρώο του Υπουργείου. Παράλληλα μπορούν να ενημερωθούν λεπτομερώς για το νέο σύστημα παρακολούθησης ενός επιδοτούμενου προγράμματος  με  επιταγή κατάρτισης.

Το ΚΕΚ Δήμου Αθηναίων Α.Ε. Ο.Τ.Α., ως πιστοποιημένο ΚΕΚ αλλά και πιστοποιημένος φορέας διοργάνωσης και διεξαγωγής εξετάσεων, προτίθεται να οργανώσει και να υλοποιήσει προγράμματα κατάρτισης σύμφωνα με τους όρους της «Επιταγής Κατάρτισης» που ορίζει το Υπουργείο Εργασίας. Βρίσκεται δε στη διάθεση των ενδιαφερόμενων ανέργων που επιθυμούν να συμμετάσχουν προκειμένου να δώσει κάθε πληροφορία και κάθε δυνατή βοήθεια για την ηλεκτρονική υποβολή της αίτησής τους.

Για πληροφορίες: Κ.Ε.Κ. Δήμου Αθηναίων Φαβιέρου 5 και Μάγερ, πλ. Βάθη, τηλ 210-5221047, 210-5221177., email: kekda@otenet.gr, fax: 210 5221140.


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s