16η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ (2012)

Η 16η Συνεδρίαση του Συμβουλίου της 2ης Κοινότητας θα γίνει τη Πέμπτη 17 Μαΐου 2012 στις 18:00 στην αίθουσα συνεδριάσεων, στην οδό Υμηττού 251 & Βίνκελμαν με τα παρακάτω θέματα :

1.Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με παραχώρηση χώρου στάθμευσης αναπηρικού οχήματος με αρ.κυκλ.ΖΗΕ3723 στην οδό Αττάλου απέναντι από τον οικ.αρ.6, (σχετ.: 81068/25-4-2012 εισήγηση της Δ/νσης Οδοποιίας – Αποχέτευσης Τμ. Κυκλ. Ρυθμ. & Στάθμευσης).

2. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με τοποθέτηση ψυχολόγου στο γραφείο της κοινωνικής υπηρεσίας της 2ης Δημοτικής Κοινότητας (σχετ.: 90381/10-5-12 αίτημα του Προέδρου κ. Καλαμίδα)

3. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με α) Επιβεβαίωση της με αριθ’ 60/08 πράξη 5/10του Συμβουλίου της 2ης Δημοτικής Κοινότητας σχετικά με διαπλάτυνση του πεζοδρομίου στις δύο γωνίες της οδού Ισαίου, β) συμπλήρωση της πρότασης της Δ/νσης Μελετών με απαγόρευση στάσης / στάθμευσης στην πλευρά των μονών αριθμών από το Ν1 έως τέλος και στην πλευρά των ζυγών αριθμών από το Ν6 έως Ν10, γ) απόσυρση της 753/10 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου και έκδοση νέας σύμφωνα με την απόφαση του Κοινοτικού Συμβουλίου (σχετ.: 89986/9-5-2012 αίτημα του Συμβούλου κ. Παπαλουκά από το συνδυασμό “Ανοιχτή Πόλη”)

4. Συζήτηση για χορήγηση ή μη προέγκριση ίδρυσης πέντε καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος ένα εκ των οποίων από αναβολή.


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s