13η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ (2012)

Η 13η Συνεδρίαση του Συμβουλίου της 2ης Κοινότητας θα γίνει τη Δευτέρα 30 Απριλίου 2012 στις 18:00 στην αίθουσα συνεδριάσεων, στην οδό Υμηττού 251 & Βίνκελμαν με τα παρακάτω θέματα :

1. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με κατασκευή τοιχίου & πλακόστρωση τμήματος 30μ. περίπου στο αδιέξοδο της οδού Μπαρμπάνου που κατευθύνεται στο ναό Αγ. Γεωργίου Κυνοσάργους (σχετ.: 72972/11-4-2012 αίτημα του Προέδρου κ. Καλαμίδα).

2. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με τοποθέτηση κουπαστής στην υπό δημιουργία Λέσχη Φιλίας Παγκρατίου, στην οδό Πρατίνου, (σχετ.: 66058/3-4-2012 αίτημα της συμβούλου κας. Μαγείρου του συνδυασμού “Δικαίωμα στην Πόλη”).

3. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με κλάδεμα ευκαλύπτου σε τυφλό οικόπεδο στην οδό Αρριανού 30, (σχετ.: 66047/3-4-2012 αίτημα της συμβούλου κας. Μαγείρου του συνδυασμού “Δικαίωμα στην Πόλη”).

4. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με επισκευή πεζοδρομίου στην οδό Καλλιρόης 23 εως 37,  (σχετ.: 72976/11-4-2012 αίτημα της συμβούλου κας. Καλπάκα του συνδυασμού “Δικαίωμα στην Πόλη”).

5. Χορήγηση ή μη προέγκριση ίδρυσης επτά καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος και δύο παρατάσεων ωραρίου λειτουργίας μουσικής.


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s