12η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ (2012)

Η 12η Συνεδρίαση του Συμβουλίου της 2ης Κοινότητας θα γίνει την Τετάρτη 5 Απριλίου 2012 στις 18:00 στην αίθουσα συνεδριάσεων, στην οδό Υμηττού 251 & Βίνκελμαν με τα παρακάτω θέματα :

1. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με αφαίρεση από την Πλατεία Βαρνάβα δύο παγκακιων που βρίσκονται στο βόρειο μέρος της Πλατείας, μπροστά στην πολυκατοικία με τον αριθμό 7 και να τοποθετηθούν στο εσωτερικό της Πλατείας, (σχετ.: 27799/13-2-2012 αίτημα δημοτών).

2. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με απομάκρυνση της πινακίδας πολλών μέτρων της εταιρείας “ΚΑΖΙΝΟ” στην ταράτσα της πολυκατοικίας της οδού Ηλιουπόλεως και Αίνου, (σχετ.: 50746/15-3-2012 αίτημα της αντιπροέδρου κας. Σπηλιωπούλου από τον Συνδυασμό “Δικαίωμα στην Πόλη”)

3. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με επιβεβαίωση της πράξης 60 Συνεδρίαση 33η/3-12-2008 απόφασης του Συμβουλίου της 2ης Κοινότητας για την οδό Ισαίου, (σχετ.: 27799/13-2-2012 αίτημα του συμβούλου κ.Παπαλουκά από τον Συνδυασμό “Ανοιχτή Πόλη”)

4. Χορήγηση ή μη προέγκριση ίδρυσης τεσσάρων καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος.


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s