11η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ (2012)

Η 11η Συνεδρίαση του Συμβουλίου της 2ης Κοινότητας θα γίνει τη Δευτέρα 2 Απριλίου 2012 στις 18:00 στην αίθουσα συνεδριάσεων, στην οδό Υμηττού 251 & Βίνκελμαν με τα παρακάτω θέματα :

1. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με αποκατάσταση διαρροής υδάτων στο Άλσος Λογγίνου για λόγους δημόσιας υγείας , (σχετ.: 43717/7-3-12 αίτημα του Εξωραϊστικού Συλλόγου Αρδηττός).

2. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με κλάδεμα δέντρων στην οδό Μάρκου Μουσούρου για λόγους προστασίας της περιοχής και των κατοίκων, (σχετ.: 43729/7-3-12 αίτημα του Εξωραϊστικου Συλλόγου Αρδηττός).

3. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με επισκευή παρτεριών στην οδό Μηνιάτη και επισκευή πεζοδρομίου, (σχετ.: 31039/17-2-12 αίτημα της Συμβούλου κας. Σακελλαρίου από τον συνδυασμό “Δικαίωμα στην Πόλη”).

4. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με αποκατάσταση παλαιάς εσοχής θέσης κάδου απορριμάτων στο πεζοδρόμιο της οδού Πρόκλου 8 (σχετ.:45153/8-3-12 αίτημα του συμβούλου κ. Κουτρουμάνου από το συνδυασμό “Αθήνα Πόλη της Ζωής μας”) από αναβολή.

5. Χορήγηση ή μη προέγκριση ίδρυσης τεσσάρων καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος.


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s