9η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ (2012)

Η 9η Συνεδρίαση του Συμβουλίου της 2ης Κοινότητας θα γίνει την Τετάρτη 14 Μαρτίου 2012 στις 18:00 στην αίθουσα συνεδριάσεων, στην οδό Υμηττού 251 & Βίνκελμαν με τα παρακάτω θέματα :

Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικ με διάνοιξη πεζοδρομίου στη συμβολή των οδών Δικαιάρχου 40 & Κυνίσκας, (σχετ.:43082/8-3-2012 αίτημα του Συμβούλου κου Φωτεινάκη από το συνδυασμό “Λαϊκή Συσπείρωση Αθήνας”).

Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με παραχώρηση ακινήτου ιδιοκτησίας Δημοσίου στην Πλ. Πλυτά – Αίνου 32 για βρεφονηπιακό σταθμό, (σχετ.:43947/7-3-2012 αίτημα του Συμβούλου κου Καραγιώργου από το συνδυασμό “Δικαίωμα στην Πόλη”).

Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με 1)Μεταφορά σκεπάστρου και πλαισίου διαφήμισης από καραργηθείσα στάση της οδού Φρύνωνος 12 στην καινούργια στάση επί της οδού Υμηττού απέναντι από το γυμναστήριο & το Διαγνωστικό κέντρο, 2) τοποθέτηση σκεπάστρου στην στάση “ΡΟΖΙΤΑ” (σχετ.:43957/7-3-2012 αίτημα του Συμβούλου κου Καραγιώργου από το συνδυασμό “Δικαίωμα στην Πόλη”).

Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με αποκατάσταση παλαιάς εσοχής θέσης κάδου απορριμάτων στο πεζοδρόμιο της οδού Πρόκλου 8 (σχετ.:45153/7-3-2012 αίτημα του Συμβούλου κου Κουτρουμάνου από το συνδυασμό “Αθήνα Πόλη της Ζωής μας”).

Χορήγηση ή μη παράτασης ωραρίου λειτουργίας μουσικής και προέγκρισης ίδρυσης καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος.


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s