8η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ (2012)

Η 8η Συνεδρίαση του Συμβουλίου της 2ης Κοινότητας θα γίνει την Τετάρτη 7 Μαρτίου 2012 στις 18:00 στην αίθουσα συνεδριάσεων, στην οδό Υμηττού 251 & Βίνκελμαν με τα παρακάτω θέματα :

Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με την επισκευή των ιατρείων της περιοχής Δουργουτίου, κτηριακή υποδομή – ιατρεία με προδιαγραφές στελέχωση με ιατρούς και νοσηλευτικό προσωπικό (σχετ.: 34935/23-2-2012)

Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με οριοθέτη και διαμόρφωση σε χώρο πρασίνου μεταξύ των οδών Κασομούλη και Σφιγγός στη συνοικία Δουργούτι στο Ν.Κόσμο (σχετ.: 34955/23-2-2012 αίτημα του συμβούλου κ.Μπάκα από το συνδυασμό “Δικαίωμα στην Πόλη”)

Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με οριοθέτηση- καθαρισμό- διαμόρφωση χώρου με πράσινο μεταξύ των οδών Χελντράιχ και Φρειδερίκου Σμιθ (σχετ.: 28935/14-2-2012 αίτημα του συμβούλου κ.Μπάκα από το συνδυασμό “Δικαίωμα στην Πόλη”)

Χορήγηση ή μη προέγκρισης ενός καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος.


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s