7η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ (2012)

Η 7η Συνεδρίαση του Συμβουλίου της 2ης Κοινότητας θα γίνει την Πέμπτη 1 Μαρτίου 2012 στις 18:00 στην αίθουσα συνεδριάσεων, στην οδό Υμηττού 251 & Βίνκελμαν με τα παρακάτω θέματα :

  1. Συζήτηση  και  λήψη απόφασης σχετικά με απαγόρευση στάσης και στάθμευσης στην  οδό Βολταίρου  κατά   μήκος   του    κτιρίου   της Κεντρικής  Υπηρεσίας  Ασύλου, Αρχής  Προσφύγων  και  Κεντρικής Υπηρεσίας   Πρώτης Υποδοχής, (σχετ..: 28935/14-2-2012 αίτημα της Δ/νσης Οδοποιίας & Αποχέτευσης Τμήμα Κυκλ.Ρυθμ. & Στάθμευσης).
  2. Συζήτηση και λήψη  απόφασης σχετικά  με  αλλαγή ή   μη της λαϊκής αγοράς από την οδό  Παπανικολάου σε άλλο σημείο και συγκεκριμένα στην οδό Ωκεανιδών με  βοηθητική την  οδό Σφιγγός, (σχετ..:19644/30-1-2012).
  3. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με περιποίηση των παρτεριών που βρίσκονται μεταξύ των οδών Ηλία Ηλιού έως Ρουμπέση, ιδιοκτησίας της ΤΡΑΜ ΑΕ,(σχετ..:28922/14-2-2012).
  4. Χορήγηση ή μη προέγκρισης τεσσάρων καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s