Η ΤΕΛΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΛΟΦΟ ΛΟΓΓΙΝΟΥ

Αγαπητοί γείτονες,

μπορείτε αν δείτε την τελική απόφαση, όπως αναρτήθηκε στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ πατώντας εδώ ή πατώντας κλικ στις παρακάτω εικόνες.

Το σημαντικότερο μήνυμα αυτής της δράσης μας είναι πως όταν επιβεβαιώνουμε την ικανότητά μας να βρίσκουμε αυτά που μας ενώνουν μπορούμε να ξεπερνάμε τις δυσκολίες και να δημιουργούμε το καλύτερο για την αυτονόητη συλλογικότητα!!


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s