6Η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ (2012)

Η 6η Συνεδρίαση του Συμβουλίου της 2ης Κοινότητας θα γίνει την Τετάρτη 15 Φεβρουαρίου 2012 στις 18:00 στην αίθουσα συνεδριάσεων, στην οδό Υμηττού 251 & Βίνκελμαν με τα παρακάτω θέματα :

1. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με εξωραισμό του λόφου Λογγίνου, παρεμβάσεις σε τρία επίπεδα (ανάπλασης, συντήρησης, σημεία προσοχής), (σχετ.: 20852/31-1-2012 αίτημα των κατοίκων)

2. Χορήγηση ή μη προέγκρισης καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος.


2 comments

  1. Pingback: ΤΑ ΝΕΟΤΕΡΑ ΓΙΑ ΤΟΝ Ν.ΚΟΣΜΟ | NEOΣ ΚΟΣΜΟΣ- ΑΤΗΕΝS

  2. Pingback: | NEOΣ ΚΟΣΜΟΣ- ΑΤΗΕΝS


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s