Η ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΛΟΦΟ ΛΟΓΓΙΝΟΥ (με τις παρατηρήσεις των κατοίκων)

Το παρκάκι που βρίσκεται στο λόφο Λογγίνου είναι ένας όμορφος, ήσυχος χώρος πρασίνου, μια όαση για τους κατοίκους της περιοχής. Για να ομορφύνει ακόμα περισσότερο ζητούμε να γίνουν οι παρεμβάσεις που περιγράφονται παρακάτω. Οι παρεμβάσεις αφορούν σε τρία επίπεδα (ανάπλασης, διατήρησης, σημεία προσοχής) ώστε το έργο να διασφαλισθεί από κάθε πλευρά. Συγκεκριμένα :

Σε επίπεδο ανάπλασης :

1) Ενίσχυση του φωτισμού με την τοποθέτηση περισσότερων φωτιστικών σωμάτων. Προτείνεται η τοποθέτηση φωτιστικών σωμάτων με επαγωγικό σύστημα έναυσης (Indaction Ballast) και τεχνολογία Photocatalyst για εξοικονόμηση ενέργειας έως 60%, υψηλή φωτιστική ικανότητα και μεγάλη διάρκεια ζωής. Τα φωτιστικά σώματα είναι προτιμότερο να τοποθετηθούν χαμηλά και όχι σε ψηλούς πυλώνες. Η τοποθέτηση φωτιστικών σωμάτων εξοικονόμησης ενέργειας μπορεί να γίνει εν είδει πιλοτικού προγράμματος ώστε με το σχεδιασμό της επένδυσης που απαιτείται, τις μετρήσεις εξοικονόμησης ενέργειας και πόρων και την εκπόνηση συστήματος προσδιορισμού κόστους συντήρησης να καταδειχθεί εάν η πρόταση πρέπει να εφαρμοσθεί σε όλους τους δημόσιους χώρους της πόλης μας.
2)    Αναδιαμόρφωση του χώρου άθλησης έτσι ώστε να μην υπάρχουν εναλλακτικές είσοδοι στο χώρο κατά τις ώρες που δεν προβλέπεται η χρήση του (ώρες κοινής ησυχίας). Επίσης πρέπει να ρυθμισθεί σωστά ο φωτισμός  των προβολέων διότι κατευθύνεται στα απέναντι μπαλκόνια και ενοχλεί. Έχει επίσης παρατηρηθεί ότι παραβιάζονται τα λουκέτα αλλά και ο ηλεκτρολογικός πίνακας για να ανάβουν τα φώτα τις βραδινές ώρες που ο χώρος είναι κλειστός.
3) Ανάπτυξη συστήματος πυρασφάλειας – πυρόσβεσης (αντλίες, μάνικες, εξασφάλιση τροφοδοσίας νερού, πυροσβεστικές φωλιές).
4)  Ενίσχυση του πρασίνου όπου υπάρχει η δυνατότητα. Στην μεριά της οδού Λογγίνου υπάρχουν ξερά δένδρα και φυτά τα οποία πρέπει να αντικατασταθούν. Επίσης σε αυτή την πλευρά της οδού Λογγίνου τα παρτέρια, που προσφέρονται για χαμηλή φύτευση, έχουν αδειάσει. Προτείνεται λοιπόν η ενίσχυση του πρασίνου να γίνει βάσει σχεδίου και να μπουν φυτά στα παρτέρια που είναι άδεια και σε όποιο άλλο σημείο χρειάζεται. Επιπλέον θα ήταν χρήσιμο ν’ αποφεύγεται να πατάνε οι επισκέπτες το χλοοτάπητα, συνεπώς πρέπει να οριοθετηθεί, ίσως με ξύλα κλπ , όπως υπάρχει σε κάποια σημεία από παλιά περίφραξη.
5) Αναδιαμόρφωση των διαδρομών ώστε να αποτρέπεται ο κίνδυνος ατυχήματος για τους διερχόμενους εξ αιτίας της ανώμαλης επιφάνειας του εδάφους (εικόνες 1,2,3). Επιπλέον η αναδιαμόρφωση θα βοηθήσει να μην δημιουργούνται λιμνάζοντα ύδατα μετά από κάθε βροχόπτωση (εικόνες 4,5). Προτείνεται να μπει ειδικό μπαζόχωμα ή και επίστρωση με αργιλόχωμα (εικόνες 6,7). Οι σκληρές επιφάνειες περιορίζονται στις απολύτως απαραίτητες για την πρόσβαση και κίνηση.
6) Διαμόρφωση δικτύων άρδευσης και συλλογής όμβριων υδάτων. Η διαμόρφωση προτείνεται να γίνει με καμπύλωση της επιφάνειας των μονοπατιών ώστε να απομακρύνονται τα όμβρια σε συνδυασμό με παράπλευρα χαντάκια κατά μήκος των μονοπατιών. Εάν ήδη υπάρχουν δίκτυα να γίνει έλεγχος και συντήρησή τους όπου απαιτείται.
7)    Ανάπλαση της οδού Μπαλάνου μπροστά από το πάρκο (εικόνα 8). Η εικόνα που παρουσιάζει είναι πλήρως υποβαθμισμένη, χαοτική και είναι επικίνδυνη από πολλές απόψεις. Ειδικότερα γι’ αυτή την περιοχή προτείνεται  να χαρακτηριστεί (αν δεν είναι στο ισχύον σχέδιο πόλης)  και διαμορφωθεί πεζόδρομος, με αποκλεισμό στάθμευσης οχημάτων – πλην των κατοικιών που έχουν μέτωπο σ’ αυτήν. Η υπόλοιπη έκταση, που έχει έντονες υψομετρικές διαφορές, προτείνεται  να διαμορφωθεί κατάλληλα και να εμπλουτιστεί η φύτευσή της. Ο φωτισμός της περιοχής αυτής είναι επίσης απαραίτητος.
8)    Ανακαίνιση της παιδικής χαράς και σκίασή της με φύτευση δένδρων με τέτοιο τρόπο ώστε τα παιδιά να μπορούν να παίζουν το καλοκαίρι όλη τη μέρα
9)  Επισκευή σε όλα τα σκαλιά που παρουσιάζουν πρόβλημα στις οδούς Μάρκου Μουσούρου και Λογγίνου (εικόνες 9, 10).
10) Φύτευση φυτών, εάν είναι εφικτό, που έχουν την ιδιότητα να διώχνουν τα κουνούπια όπως βασιλικός, γεράνια και λεβάντα.
11) Κατοικίδια. Ο Χρόνης Μίσσιος είχε πει ότι ο πολιτισμός μας φαίνεται από τη σχέση μας με τα ζωα. Πίσω από κάθε οικοσιτο λοιπόν κρύβεται ένας πολιτισμένος άνθρωπος. Συνεπώς η κοινωνική μας ευθύνη και ο πολιτισμός ορίζει ότι ολοι οι ιδιοκτήτες κατοικιδιων φροντίζουν να έχουν πάντα τα ζωάκια τους με λουρί και μεριμνούν ώστε να απομακρύνουν τα περιττώματά τους τα οποία μπορεί να αποτελέσουν εστία μόλυνσης, ειδικότερα για τα παιδάκια που παίζουν στο χώρο. Για το λόγο αυτό προτείνεται να μπουν πινακίδες που υπενθυμίζουν στους ιδιοκτήτες αυτή τη μικρή υποχρέωση που έχουν προς τους συνανθρώπους τους και το κατοικίδιό τους. Εναλλακτικά -όπως γίνεται και αλλού π.χ. πάρκο Παναγίας Παρισίων- τα ζωάκια θα μπορούσαν να κατευθύνονται σε ορισμένο χώρο μακριά από την παιδική χαρά προκειμένου να εξασφαλίζεται η περιοχή απο υγειονομική άποψη π.χ. στο νότιο τμήμα του πάρκου.
12) Επιδιόρθωση, όπου χρειάζεται, στα παγκάκια και αποκατάσταση και αναμόρφωση της πέτρινης κρήνης που βρίσκεται μπροστά από το γήπεδο.

Σε επίπεδο συντήρησης :

1)   Έλεγχος του χώρου ανά τακτά διαστήματα ώστε να διασφαλίζεται ότι οι παρακάτω εργασίες συντήρησης γίνονται ανελλιπώς και ότι το Συμβούλιο της Κοινότητας ενημερώνεται σχετικά. Συγκεκριμένα :
o   περιποίηση των δένδρων (π.χ. κλάδεμα, λίπασμα, ψεκασμοί με φάρμακα αν χρειάζεται),
o      αποψίλωση από τα ξερά χόρτα την Άνοιξη
o   κλάδεμα και διαμόρφωση της κόμης των θάμνων για καλαίσθητο αποτέλεσμα,
o     καθαριότητα,
o    ψεκασμός για την αντιμετώπιση των κουνουπιών την Άνοιξη ώστε να διασφαλίζεται η δημόσια υγεία.
Προτείνεται να υποβάλλεται σχέδιο και χρονοδιάγραμμα συντήρησης των     παραπάνω από τις αρμόδιες υπηρεσίες ώστε να γίνεται πιο εύκολα ο έλεγχος     από κάθε ενδιαφερόμενο.
2)    Επίβλεψη και κλείδωμα του χώρου άθλησης ώστε η πρόσβαση σε αυτό να γίνεται μόνο για τις ώρες που προβλέπεται και όχι σε ώρες κοινής ησυχίας.
3)    Επίβλεψη του πάρκου από την αστυνομία ή τη δημοτική αστυνομία, ειδικότερα κατά τις νυχτερινές ώρες.
4)    Έλεγχος του υπάρχοντος συστήματος πυρόσβεσης για να διασφαλισθεί ότι εξαλείφεται ο σχετικός κίνδυνος.

Σημεία προσοχής :

Για τις εργασίες που θα χρειασθεί να γίνουν πρέπει να διασφαλισθεί ότι ο ανάδοχος προκύπτει από τις διαδικασίες επιλογής που προβλέπονται από το νόμο. Όλη η διαδικασία διέπεται από διαφάνεια και οι κάτοικοι έχουν δικαίωμα να ενημερώνονται για την πορεία των εργασιών από το Δήμο.
Η πρόταση θα διαβιβασθεί στην αρμόδια τεχνική υπηρεσία του Δήμου. Παρακαλούμε την τεχνική υπηρεσία μόλις διαμορφώσει την τελική πρόταση να μας τη στείλει για ενημέρωση όλων των κατοίκων.
Πρέπει να υπάρξει ιδιαίτερη προσοχή ώστε να μην επιτραπεί η παραμικρή δόμηση και οποιαδήποτε χρήση του χώρου προκαλεί οχλήσεις για την κατοικία κάτι που άλλωστε προβλέπεται από τη νομοθεσία για το χώρο του Μετς.


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s