4η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ (2012)

Η 4η Συνεδρίαση του Συμβουλίου της 2ης Κοινότητας θα γίνει την Τετάρτη 1 Φεβρουαρίου 2012 στις 18:00 στην αίθουσα συνεδριάσεων, στην οδό Υμηττού 251 & Βίνκελμαν  με τα παρακάτω θέματα :

1. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με τις δραστηριότητες που στοχεύει το 56ο Σύστημα Προσκόπων Ακροπόλεως ως εξής:
α) Ζωγραφική και χρωματισμός στον τοίχο του 96ου Δημοτικού Σχολείου που βρίσκεται στην γωνία Φωτομάρα και Λυσιμαχίας.
β) Ενίσχυση πρασίνου ή κατάλληλων θάμνων ή εποχιακόων φυτών στα πρανή του πεζοδρομίου Φωτομάρα, στην Πλ. Γερμανού Χριστιανουπόλεως και στην αυλή του σχολικού συγκροτήματος.
γ) Χρωματισμός όπου χρειάζεται των κιγκλιδωμάτων, των στύλων, των ξύλινων καθισμάτων της διπλανής πλατείας και των τσιμεντένιων πρανών των φυτών.

2. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με την αποκατάσταση του ηλεκτ/σμού στις στοές που περιβάλλουν τα Δημοτικά καταστήματα, ιατρεία στις οδούς Φανοσθένους και Σφιγγός, (σχετ.: 10081/17-1-12).

3. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με περίφραξη (κάγκελο) ή άλλη κατασκευή για λόγους υγιεινής κατά μήκος του νεκροταφείου από τη Μάρκου Μουσούρου έως την Ηλιουπόλεως επί της οδού Υμηττού, (σχετ.: 14013/23-1-2012 αίτημα του Προέδρου κ.Καλαμίδα)


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s