1η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ (2012)

Η 1η Συνεδρίαση του Συμβουλίου της 2ης Κοινότητας θα γίνει την Τρίτη 10 Ιανουαρίου 2012 στην αίθουσα συνεδριάσεων, στην οδό Υμηττού 251 & Βίνκελμαν στις 18:00 με θέμα τη χορήγηση ή μη προέγκρισης ίδρυσης έξι καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος.


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s