36η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Η 36η Συνεδρίαση του Συμβουλίου της 2ης Κοινότητας θα γίνει την Τετάρτη 7 Δεκεμβρίου 2011 στην αίθουσα συνεδριάσεων, στην οδό Υμηττού 251 & Βίνκελμαν στις 18:00 με τα εξής θέματα :

1. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με την τοποθέτηση ρολών στις είσόδους της αγοράς του Αγ.  Σώστη για την ασφαλή λειτουργία των μαγαζιών, (σχετ. :217367/17-11-2011 αίτημα του Συλλόγου Προσφύγων & Οικιστών Αγ. Σώστη)

2. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με τον ηλεκτροφωτισή μη της πλατείας του Αγ. Σώστη, (σχετ. : 217369/17-11-2011 αίτημα του Συλλόγου Προσφύγων & Οικιστών Αγ. Σώστη)

3. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με την συνέχιση παραχώρησης χώρου Κ4-Κ5-Κ6 για τις ανάγκες του Συλλόγου Προσφύγων & Οικιστών Αγ. Σώστη, (σχετ. : 21729/17-11-2011 αίτημα του Συλλόγου Προσφύγων & Οικιστών Αγ. Σώστη)

4. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με την πλακόστρωση ή μη χωμάτινου τμήματος έναντι καφετέριας στην οδό Κασομούλη 56 (σχετ.: 217005/16-11-2011 αίτημα κατοίκου)


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s