35η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Η 35η Συνεδρίαση του Συμβουλίου της 2ης Κοινότητας θα γίνει την Πέμπτη 1 Δεκεμβρίου 2011 στην αίθουσα συνεδριάσεων, στην οδό Υμηττού 251 & Βίνκελμαν στις 18:00 με τα εξής θέματα :

1. Χορήγηση ή μη προέγκρισης ίδρυσης επτά καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος.

2. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με παραχώρηση εγκαταλελειμμένης  αίθουσας  Πολιτιστικών εκδηλώσεων στην οδό Κριναγόρου   από   το  Υπουργείο  Υγείας  στο Δήμο Αθηναίων,  (σχετ..:217356/17-11-2011 αίτημα του Συλλόγου Προσφύγων & Οικιστών Αγ.  Σώστη).

3. Συζήτηση  και  λήψη  απόφασης  σχετικά  με  την παραχώρηση του ελεύθερου  χώρου επί των οδών Οβρένοβιτς Στούαρτ & Κριναγόρου ιδιοκτησίας   του   Υπουργείου Υγείας,  για δημιουργία κλειστού Γυμναστηρίου  της  2ης  Δημοτικής Κοινότητας  για  τις ανάγκες των Δημοτών, (σχετ..:217362/17 11-11 αίτημα  του Συλλόγου Προσφύγων &  Οικιστών Αγ. Σώστη).

4. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με    πρόταση – εισήγηση της 2ης  Δημοτικής   Κοινότητας   για   την  παραχώρηση κατά χρήση καταστημάτων οικισμού Αγίου Σώστη,  μετά  από ετεροχρονισμένη αίτηση του Συλλόγου Προσφύγων και Οικιστών Αγ. Σώστη για υποψήφιο (Κ23)   (σχετ..:219023/21-11-11).


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s