33η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Η 33η Συνεδρίαση του Συμβουλίου της 2ης Κοινότητας θα γίνει την Τετάρτη 9 Νοεμβρίου 2011 στην αίθουσα συνεδριάσεων, στην οδό Υμηττού 251 & Βίνκελμαν στις 18:00 με τα εξής θέματα :

1. Χορήγηση ή μη προέγκρισης ίδρυσης τριών καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος.

2. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με την πρόταση – εισήγηση της 2ης Δημοτικής Κοινότητας για την παραχώρηση κατά χρήση καταστημάτων οικισμού Αγίου Σώστη σε κατοίκους της περιοχής, (σχετ..:188107/4-10-2011 αίτημα της Δ/νσης Διοίκησης Τμήμα Δημοτικού Συμβουλίου).

3. Συζήτηση και λήψη  απόφασης  σχετικά  με  την  διάνοιξη της οδού Φρειδερίκου Σμίθ από Παπαρρηγοπούλου έως Μπακνανά.  Περιοχή Αγ. Σώστη, (σχετ..: 205091/1-111-11 αίτημα του Πρόέδρου).

4. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με την απομάκρυνση αυθαιρέτων κατασκευών της οδού Ξενοκλέους, (σχετ..:205100/1-11-11 αίτημα της Κοινοτικής Συμβούλου κας Μαγείρου του συνδυασμού “Δικαίωμα στην Πόλη”).

5. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με την διαπλάτυνση πεζοδρομίου στο χώρο μπροστά από το Μετόχι του Παναγίου Τάφου  στην οδό Αστυδάμαντος 46, (σχετ..:204157/31-10-2011 αίτημα της Κοινοτικής Συμβούλου κας Μαγείρου του συνδυασμού “Δικαίωμα στην Πόλη”).


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s