30η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Η 30η Συνεδρίαση του Συμβουλίου της 2ης Κοινότητας θα γίνει αύριο Τετάρτη 12 Οκτωβρίου 2011 στην αίθουσα συνεδριάσεων, στην οδό Υμηττού 251 & Βίνκελμαν στις 18:00 με τα εξής θέματα :

1. Χορήγηση ή μη προέγκρισης ίδρυσης τριών καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος.

2. Συζήτηση για Επικαιροποίηση ή μη των αρ. 139/14-6-2006 και 39/28-9-2009 Πράξεων Συμβουλίου του τότε 2ου Διαμερίσματος με τις οποίες απορρίφθη το αίτημα “απαλλοτρίωσης οικοπέδων στη συμβολή των οδών Υμηττού Αγαρίστης και Αβλίχου Ο.Τ.1, περιοχής 51 της 2ης Δημοτικής Κοινότητας (σχετ.: 125724/23-6-2011 αίτημα της Δ/νσης  Σχεδίου Πολέως.)

3. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με την απαγόρευση ή μη στάσης και στάθμευσης στην οδό Ευπόμπου, (σχετ.: 144661/ 20-7-2011 αίτημα της Δ/νσης Μελετών).

4. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με την τοποθέτηση εμποδίων – κολονάκια στη γωνία των οδών Χιονίδου και Δαφνοπάτης για την απαγόρευση στάθμευσης αυτοκινήτων που εμποδίζουν την έξοδο των αυτοκινήτων των πολυκατοικιών (σχετ.:172942/12-9-11 αίτημα του Συμβούλου κ. Καραγιώργου της παράταξης “Δικαίωμα στην Πόλη”)


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s