28η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Η 28η Συνεδρίαση του Συμβουλίου της 2ης Κοινότητας θα γίνει αύριο Τρίτη 20 Σεπτεμβρίου 2011 στην αίθουσα συνεδριάσεων, στην οδό Υμηττού 251 & Βίνκελμαν στις 18:00 με τα εξής θέματα :

1.     Συζήτηση και προτάσεις για το Τεχνικό Πρόγραμμα του Δήμου Αθηναίων για το έτος 2012, (σχετ..:153491/3-8-2011).

2.     Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με την κοπή ή μη  δένδρου στην οδό Μανδροκλέους Νο 15, αίτημα κατοίκου, (σχετ..:164699/30-8-2011 εισήγηση της Δ/νσης Πρασίνου).

3.  Χορήγηση ή μη προέγκρισης ίδρυσης δύο καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος.


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s