ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗ ΧΩΡΟΥ ΥΠΑΙΘΡΙΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ

Στην 27η συνεδρίαση του Συμβουλίου εισήχθη εκτός ημερήσιας διάταξης το θέμα σχετικά με τη λήψη απόφασης για τον καθορισμό θέσεων και οριοθέτηση χώρου για την άσκηση των υπαίθριων στάσιμων εμπορικών δραστηριοτήτων, για τα έτη 2012-2013-2014, (σχετ.: 162411/25/8/2011 αίτημα της Δ/νσης Δημοτικών Προσόδων καθώς και με αρ.πρωτ. 166008/1-9-2011 πρόσκληση για διαβούλευση).

Ο Πρόεδρος διαβίβασε το αίτημα προς το Συμβούλιο και αφού οι σύμβουλοι τοποθετήθηκαν, το Συμβούλιο της 2ης Δημοτικής Κοινότητας αποφάσισε κατά πλειοψηφία να εγκρίνει τον καθορισμό θέσεων και οριοθέτηση χώρου για την άσκηση των υπαίθριων στάσιμων εμπορικών δραστηριοτήτων, για τα έτη 2012-2013-2014.

Συνοπτικά τα θέματα που επεσήμαναν οι σύμβουλοι είναι :

  • να ενημερωνόμαστε από τις υπηρεσίες του Δήμου για τα έσοδα του Δήμου από τις συγκεκριμένες θέσεις, τις προδιαγραφές που υπάρχουν και ποιοί τις καταλαμβάνουν
  • να επισημανθεί ότι αυτές οι θέσεις των μικροπωλητών δεν δημιουργούν πρόβλημα για το εμπόριο
  • για θέματα τέτοιας φύσεως να ενημερωνόμαστε νωρίτερα ώστε να υπάρχει ο απαιτούμενος χρόνος ελέγχου από τους Συμβούλους
  • να ληφθούν υπ’ όψιν από την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής προηγούμενες καταγγελίες -αν υπάρχουν- για πρόκληση θορύβου, προβλήματα καθαριότητας ή άλλα προβλήματα που αφορούν στη λειτουργία των συγκεκριμένων θέσεων ώστε να διασφαλισθεί ότι είτε θα λυθούν άμεσα, είτε δεν θα παραχωρηθεί ή άδεια

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s