27η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Η 26η Συνεδρίαση του Συμβουλίου της 2ης Κοινότητας θα γίνει την Τετάρτη 7 Σεπτεμβρίου 2011 στην αίθουσα συνεδριάσεων, στην οδό Υμηττού 251 & Βίνκελμαν στις 18:00 με τα εξής θέματα :

  • Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με την διάνοιξη  ή μη της οδού Σουλιέ και την απαλλοτρίωση δύο (2) σπιτιών (σχετ..:129675/30-6-2011).
  • Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με την αφαίρεση ή μη των κρασπέδων από την οδό Σουλιωτών για την καλύτερη διέλευση των οχημάτων  προς την  οδό Ραυτοπούλου στο ύψος της με την οδό Δελούδη, (σχετ..:129671/30-6-2011 αίτημα του Κοινοτικού Συμβούλου κ. Μπάκα της παράταξης “Δικαίωμα στην Πόλη”).
  • Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με την ασφαλτόστρωση   ή μη     της οδού Υψικλέους κάθετη της Αναξάρχου, (σχετ..: 138295/11-7-11 αίτημα του Κοινοτικού Συμβούλου κου Χ.  Καραγεώργου της παράταξης “Δικαίωμα στην Πόλη”).

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s