25η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ – ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΞΟΔΩΝ

Την Παρασκευή 26 Αυγούστου 2011 έγινε στα γραφεία της 2ης Δημοτικής Κοινότητας (Υμηττού 251 & Βίνκελμαν) συνεδρίαση και λήψη απόφασης για:

  • την Κατάρτιση Σχεδίου Προϋπολογισμού Εξόδων της 2ης Κοινότητας για το έτος 2012 και
  • την χορήγηση ή μη προέγκρισης  ίδρυσης  8 καταστήματων  υγειονομικού ενδιαφέροντος.

Για το σχέδιο του Προϋπολογισμού συζητήθηκαν τα επιμέρους θέματα που αφορούν στα έξοδα λειτουργίας του Συμβουλίου.


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s