23η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Η 23η Συνεδρίαση του Συμβουλίου της 2ης Κοινότητας θα γίνει την Τετάρτη 13 Ιουλίου 2011 στην αίθουσα συνεδριάσεων, στην οδό Υμηττού 251 & Βίνκελμαν στις 18:00 με τα εξής θέματα :

1.     Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με την κοπή δέντρου ή μη στην οδό Ευδόξου 38. Περιοχή Ν. Κόσμου, (σχετ..:115532/10-6-11αίτημα της κατοίκου). Από αναβολή. 

2.     Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με την κοπή δέντρου ή μη στην οδό Βούρβαχη, Κοκκίνη, Διαμαντοπούλου 4. Περιοχή Ν. Κόσμου, (σχετ..:115532/10-6-11αίτημα κατοίκου).

3.     Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με την κοπή δέντρου ή μη στην οδό Αναξάρχου 28 και Τσαγκαρόλα. Περιοχή Αγ. Αρτεμίου, (σχετ..:132239/4-7-11αίτημα κατοίκου).

4.     Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με την κοπή δέντρου ή μη στην οδό Αναξάρχου 47. Περιοχή Αγ. Αρτέμιο, (σχετ..:132245/4-7-11 αίτημα κατοίκου).

5.     Συζήτηση  και  λήψη  απόφασης σχετικά με την διαπλάτυνση ή μη του  Πεζοδρομίου  επί   της   οδού   Ηλιουπόλεως    από    Χερσίφρονος  έως Υμηττού στο δεξιό μέρος της οδού Ηλιουπόλεως με  ροή   προς  Αθήνα          (σχετ..:133537/5-7-2011 αίτημα της Αντιπροέδρου).

6.     Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με την χορήγηση παράτασης ωραρίου λειτουργίας μουσικής καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος, των άρθρων 37,38 & 39 της Υγ/κης Δ/ξης ΑΙΒ/8577/83 μέχρι 31-12-2012.(σχετ..:136495/7-7-2011)

7.    Χορήγηση ή μη μιας άδεια λειτουργίας μουσικής και χορήγηση ή μη προέγκρισης ίδρυσης καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος.


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s