20η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Η 20η Συνεδρίαση του Συμβουλίου της 2ης Κοινότητας θα γίνει την Τετάρτη 22 Ιουνίου 2011 στην αίθουσα συνεδριάσεων, στην οδό Υμηττού 251 & Βίνκελμαν στις 18:00 με τα εξής θέματα :

1.     Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με την αποπεράτωση του προχείρως επιστρωθέντος με νέα άσφαλτο τμήματος της πεζοδρομηθείσης  οδού Εριφύλης. Περιοχή Παγκρατίου., (σχετ..:37967/28-2-11αίτημα  της Κρητικής Εστίας).

2.     Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με την απομάκρυνση  παράνομης κεραίας κινητής τηλεφωνίας «panafon»  που βρίσκεται στην οδό Νικομάχου  2 και Αρισταίου, (σχετ..:112039/7-6-2011αίτημα της Αντιπροέδρου).

3.     Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με την προβλήματα στον πεζόδρομο της οδού Ιλιάδος. Περιοχή  Πλ. Πλυτά, (σχετ..:10279026-5-11 αίτημα Δημότη).

4.     Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με την μετακίνηση της Λαϊκής Αγοράς στην οδό Λαέρτου. Περιοχή Παγκρατίου, (σχετ..:108191/1-6-11 αίτημα της κατοίκων).

5.     Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με την μετακίνηση της λαϊκής Αγοράς στην οδό Κρησίλα. Περιοχή Πλ. Πλαστήρα, (σχετ..:58244/29-3-2011 αίτημα κατοίκου).

6.  Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με την παραχώρηση χώρου στάθμευσης στην οδό Φωκιανού 21 για την εφημερίδα «Δημοκρατία». (σχετ..:109178/2-6-11  αίτημα  Μελετών  Τμήμα   Κυκλ.   Ρυθμ.   & Στάθμευσης).

7. Προέγκριση ή μη ίδρυσης τριών καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος.


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s