19η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Η 19η Συνεδρίαση του Συμβουλίου της 2ης Κοινότητας θα γίνει την Τετάρτη 8 Ιουνίου 2011 στην αίθουσα συνεδριάσεων, στην οδό Υμηττού 251 & Βίνκελμαν στις 18:00 με τα εξής θέματα : 

1.     Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με την απαλλοτρίωση οικοπέδου με πρόσοψη στις οδούς Καφαντάρη & Ανδροκλέους για μεταστέγαση του βρεφονηπιακού σταθμού της Βαθυκλέους στην Πλ. Πλυτά., Περιοχή Αγ. Αρτεμίου.(σχετ..:52554/21-3-2011 αίτημα Κοινοτικού Συμβούλου της παράταξης “Δικαίωμα στην Πόλη”).

2.     Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με προτάσεις της Ανοιχτής Επιτροπή Κατοίκων Μέτς για την εφαρμογή του μέτρου της  ελεγχόμενης στάθμευσης στην περιοχή του Μέτς. (σχετ..:108834/2-6-2011 )   

3.     Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με την δημιουργία διαβάσεων  γύρω από το 95ο 10/Θ Δημοτικό Σχολείο Αθηνών στην οδό Πυθέου 9 & Αγκύλης για την οδική ασφάλεια των μαθητών, (σχετ..:92720/13-5-11 αίτημα της Δ/σης Μελετών Τμήμα Κυκλ. Ρυθμ. & Στάθμευσης).

4.     Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με την παραχώρηση χώρου στάθμευσης αναπηρικού οχήματος στην οδό Ιγγλέση 9-13 του Δ. Γαλούνη, (σχετ..:103807/27-5-11 αίτημα της Δ/νσης Μελετών Τμήμα Κυκλ. Ρυθμ. & Στάθμευσης).       

5.     Συζήτηση & λήψη απόφασης σχετικά με την όχληση που δημιουργεί η  δυνατή μουσική ακατάλληλες βραδινές ώρες από Bar στην οδό Εμπεδοκλέους 9-13 και την κατάληψη του πεζοδρομίου με  καθίσματα, (σχετ..:109854/3-6-2011 αίτημα Κοινοτικού Συμβούλου της παράταξης “Ανοικτή Πόλη”).

6.    Προεγκρίσεις ή μη για πέντε καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος.


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s