ΑΣ ΜΙΛΗΣΟΥΜΕ ΤΩΡΑ

ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΗ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗ

Στην επόμενη συνεδρίαση τίθεται το θέμα της ελεγχόμενης στάθμευσης στην πλατεία του Α’ Νεκροταφείου.

Μίλησα ήδη με αρκετούς κατοίκους της περιοχής ώστε να διαμορφώσω μια όσο το δυνατόν πληρέστερη αντίληψη για την άποψη των άμεσα ενδιαφερομενων.
Κύριο θέμα είναι η τήρηση των δεσμεύσεων που ήδη έχουμε λάβει ως Συμβούλιο της Κοινότητας για το παρεμφερές θέμα της κατασκευής parking στην πλατεία.

Είναι απαραίτητο ΟΛΟΙ να μπορούν να διατυπώσουν τη γνώμη τους συμπληρώνοντας την παρακάτω φόρμα.

Περιμένω τα χρήσιμα σχόλιά σας


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s