16Η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Η 16η Συνεδρίαση του Συμβουλίου της 2ης Κοινότητας θα γίνει την Τετάρτη 11 Μαϊου 2011 στην αίθουσα συνεδριάσεων, στην οδό Υμηττού 251 & Βίνκελμαν με τα εξής θέματα :

1.     Συζήτηση και λήψη απόφασης  σχετικά με την νομιμότητα ή μη τάφων επί κοινοχρήστου χώρου ή κοινόχρηστα άλση κατά μήκος της οδού Μάρκου Μουσούρου (από το κλειστό γήπεδο μπάσκετ έως την Υμηττού) και σε όλο το μήκος της Λ. Υμηττού, (σχετ..:82045/2-5-2011 αίτημα συμβούλου της παράταξης «Ανοιχτή Πόλη»).

2.     Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με την απαλλοτρίωση τυφλού οικοπέδου επί της Λ. Υμηττού και να χαρακτηριστεί κοινόχρηστο   πράσινο και αθλητικός χώρος, (σχετ..: 71120/13-4-2011 αίτημα συμβούλου της παράταξης «Ανοιχτή Πόλη»).

3.     Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με την εφαρμογή της ελεγχόμενης στάθμευσης στην Πλατεία του Ά Νεκροταφείου, τη συντήρηση του χώρου πρασίνου και την ενίσχυση του φωτισμού. (σχετ..: 84989/4-5-11 αίτημα της Αντιπροπέδρου.

Αγαπητοί συμπολίτες και καταστηματάρχες της περιοχής περιμένω τις απόψεις σας για το θέμα -το οποίο αφορά κυρίως εμάς που κατοικούμε στην περιοχή- της ελεγχόμενης στάθμευσης στην πλατεία του Α’ Νεκροτραφείου.
Στείλτε μου τις απόψεις σας στο
theopisti.sakellariou@gmail.com

4.     Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με την απαγόρευση στάσης και στάθμευσης στο αδιέξοδο της οδού Αμφικράτους. (σχετ..:16377/28-1-2011 αίτημα Δ/νσης Μελετών).


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s