Τεχνόπολις και διαχειριστικές παρεκτροπές

Επιτέλους! οι βάσεις για τη δικαιότερη και ορθολογικότερη διαχείριση θεμάτων στο Δήμο Αθηναίων είναι γεγονός.

Τέτοιες ενέργειες μπορούν να μας γεμίσουν με αισιοδοξία. Σας παραθέτω το Δελτίο Τύπου που έλαβα από το Δήμο.

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

 «Αδιαφανείς διαδικασίες» και «περιβάλλον διαχειριστικών παρεκτροπών» στο οποίο δεν τηρούνταν καν «οι φορολογικοί και διαχειριστικοί κανόνες στη χρήση των ταμειακών μηχανών», διαπιστώνει μεταξύ άλλων το πόρισμα ορκωτών λογιστών που διενήργησαν ειδικό διαχειριστικό έλεγχο της λειτουργίας των κυλικείων της δημοτικής επιχείρησης «Τεχνόπολις» για το 2010. Το αποτέλεσμα αυτής της διαχείρισης ήταν, σύμφωνα με το πόρισμα των ορκωτών λογιστών, να στερηθεί η «Τεχνόπολις» και κατʼ επέκταση ο Δήμος Αθηναίων έσοδα, υπολογιζόμενα μόνον για το 2010, σε 478.000 ευρώ. Εύλογο είναι το ερώτημα γιατί αυτά τα χρήματα δεν πήγαν στα ταμεία της «Τεχνόπολις».

 Ο Δήμος Αθηναίων είναι αποφασισμένος να προβεί σε όλες τις ενδεδειγμένες ενέργειες, προκειμένου να διερευνηθεί περαιτέρω η υπόθεση, να αποδοθούν τυχόν ευθύνες και να διασφαλιστούν σε κάθε περίπτωση τα έννομα συμφέροντα του Δήμου και των δημοτών του.

Σημείωση

H νέα διοίκηση της «Τεχνόπολις», μόλις ανέλαβε τα καθήκοντά της το Φεβρουάριο του 2011 και αφού διαπίστωσε ατασθαλίες στη διαχείριση των κυλικείων που είναι στην ευθύνη της δημοτικής επιχείρησης, έλαβε σειρά μέτρων με στόχο τη λειτουργία των κυλικείων  σύμφωνα με τους κανόνες της χρηστής διαχείρισης. Ήδη τα μέτρα αυτά αποδίδουν σημαντική αύξηση των εσόδων και μάλιστα παρά την ταυτόχρονη μείωση των τιμών στα κυλικεία. Ταυτόχρονα ανέθεσε στους ορκωτούς λογιστές, που είχαν ήδη οριστεί από  την προηγούμενη διοίκηση για τον τακτικό έλεγχο της εταιρίας, ειδικό διαχειριστικό έλεγχο για τη λειτουργία των κυλικείων.


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s