Προκήρυξη για λογιστική υποστήριξη

Έλαβα από την Τζίνη Γεννηματά το παρακάτω :

Έχει αναρτηθεί στο “Διαύγεια” η προκήρυξη πρόχειρου διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου για την λογιστική υποστήριξη του ΚΕΚ.
Όσοι ενδιαφέρονται μπορούν να κατεβάσουν το κείμενο απο εδώ: http://et.diavgeia.gov.gr/f/kekda/ada/4ΑΓΥΟΡΔΝ-Ρ


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s