13η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Η 13η Συνεδρίαση του Συμβουλίου της 2ης Κοινότητας θα γίνει την Τρίτη 12 Απριλίου 2011 στην αίθουσα συνεδριάσεων της οδού Υμηττού 251 & Βίνκελμαν με τα εξής θέματα:

1. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με την χορήγηση παράτασης ωραρίου λειτουργίας μουσικής καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος (σχετ..:63957/5-4-11).

2. Συζήτηση και  λήψη απόφασης  που  αφορά  στην  έκδοση  κανονιστικής Πράξης σχετικά με την ίδρυση και λειτουργία νέων καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος για διαβούλευση (σχετ.: 61403/1-4-2011).


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s