9η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Η 9η Συνεδρίαση του Συμβουλίου της 2ης Κοινότητας έγινε την Παρασκευή 4 Μαρτίου 2011 στην αίθουσα συνεδριάσεων της οδού Υμηττού 251 & Βίνκελμαν για λήψη απόφασης με τα εξής θέματα:

Συζήτηση και προτάσεις για το Τεχνικό Πρόγραμμα του Δήμου Αθηναίων για το 2011.

Το Τεχνικό Πρόγραμμα του Δήμου ψηφίσθηκε.

Πέπη Σακελλαρίου


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s