8η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Η 8η Συνεδρίαση του Συμβουλίου της 2ης Κοινότητας έγινε την Πέμπτη 3 Μαρτίου 2011 στην αίθουσα συνεδριάσεων της οδού Υμηττού 251 & Βίνκελμαν με τα εξής θέματα:

Ζυζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με την συγχώνευση των σχολείων της 2ης Δημοτικής Κοινότητας.

Η συγχώνευση ψηφίστηκε επί της αρχής.

Παρευρέθηκε σημαντικός αριθμός πολιτών και παρόλο που η τυπική διαδικασία προέβλεπε την διατύπωση των απόψεων -επί του θέματος- εκπροσώπων ορισμένων συλλογικών φορέων, το Συμβούλιου άκουσε τις απόψεις όλων όσων θέλανε να εκφράσουν τη γνώμη τους, αλλά ζήτησε και την άποψη ενός μικρού μαθητή που βρισκοταν στη διαδικασία.

Δυστυχώς και σε αυτή τη συνεδρίαση υπήρξαν φαινόμενα αντιδημοκρατικής συμπεριφοράς και λεκτική επίθεση προς το Συμβούλιο και ειδικότερα προς τον Πρόεδρο του Συμβουλίου ο οποίος τηρώντας απαρέγκλιτα τις δημοκρατικές διαδικασίες, παρακάλεσε τους παρευρισκόμενους να συμβάλλουν στην ομαλή διεξαγωγή της συνεδρίασης .

Πέπη Σακελλαρίου


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s