4η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Η 4η Συνεδρίαση του Συμβουλίου της 2ης Κοινότητας έγινε την Τετάρτη 2 Φεβρουαρίου 2011 στην αίθουσα συνεδριάσεων, στην οδό Φιλολάου 159 με τα εξής θέματα :

Προεγκρίσεις χορηγήσεων αδειών καταστημάτων και θεαμάτων (Σύμφωνα με το Ν.3463/2006 & 3852/2010), για 12 περιπτώσεις καταστημάτων.

Πέπη Σακελλαρίου