3η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Η 3η Συνεδρίαση του Συμβουλίου της 2ης Κοινότητας έγινε την Τετάρτη 26 Ιανουαρίου 2011 στην αίθουσα συνεδριάσεων, στο κατάστημα της Κοινότητας στην οδό Φιλολάου 159.

Έγινε συζήτηση σχετικά με την παραχώρηση ή μη χώρου στάθμευσης αναπηρικού οχήματος.

Ελήφθη απόφαση για ορθή γραφή ονομασίας της οδού ΜΑΡΡΑΙΗ (MURRAY).

Έγινε συζήτηση σχετικά με την τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου της Αθήνας, με χαρακτηρισμό του χώρου, με στοιχεία Α-Β-Γ-Δ-Ε-Α, στη συμβολή των οδών Εκαταίου και Πυθαγόρα, στο Ο.Τ. 60, περ.49, στη 2η Κοινότητα, ως χώρου κοινόχρηστου πρασίνου και παιδικής χαράς (σχετ.: 227819/13-11-2010).

Έγινε συζήτηση σχετικά με την αποπεράτωση της Λέσχης Φιλίας στην οδό Πρατίνου 12 (με σχετικό αίτημα του Προέδρου).

Πέπη Σακελλαρίου


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s