…για την Αθήνα ! (ομιλία του Γ.Καμίνη)

Η απερχόμενη δημοτική αρχή δεν απέτυχε, μόνο, να αντιμετωπίσει τα μεγάλα προβλήματα της πόλης. Απέτυχε να αντιμετωπίσει και τα λεγόμενα μικρά. Δεν μπόρεσε, καν, να μαζεύει τα σκουπίδια.

Γιατί αυτή η συνολική αποτυχία; Διότι δεν υπάρχουν «μικρά» και μεγάλα προβλήματα. Προβλήματα εύκολα, που μπορεί να τα αντιμετωπίσει οποιαδήποτε δημοτική αρχή, και άλλα δυσκολότερα, που θα μπορούσε ίσως να τα αντιμετωπίσει κάποια άλλη.

Υπάρχει μια πόλη σε κρίση – κρίση λειτουργική, οικονομική, κοινωνική, περιβαλλοντική. Για να αντιμετωπίσουμε τα προβλήματά της, και τα «μικρά» και τα μεγάλα, πρέπει να σκεφτούμε αλλιώς και να δράσουμε αλλιώς.

Χρειαζόμαστε μια ολοκληρωμένη αντίληψη για την πόλη. Χρειαζόμαστε μια συνολική στρατηγική. Χρειαζόμαστε συγκεκριμένες δράσεις. Χρειαζόμαστε, τελικά, μια διαφορετική δημοτική αρχή. Με γνώση, με σχέδιο και με την αποφασιστικότητα να το εφαρμόσει. Και για τα «μικρά» και για τα μεγάλα.

Εμείς είμαστε διαφορετικοί. Ο συνδυασμός μας είναι διαφορετικός. Το πρόγραμμά μας είναι διαφορετικό.

Δεν προέρχομαι από τον κόσμο της επίσημης πολιτικής, αλλά από ένα δημόσιο λειτούργημα, στο οποίο λέγεται ότι ανταποκρίθηκα με επιτυχία. Ως υποψήφιο δήμαρχο, με υποστηρίζουν 4 διαφορετικά κόμματα, αλλά δεν είμαι κανενός. Είμαι υποψήφιος όλων.

Τα κόμματα αυτά, με τη συμβολή ειδικών επιστημόνων, στελεχών των κοινωνικών κινημάτων και κινήσεων πολιτών, διαμόρφωσαν ένα πρόγραμμα, που επίσης δεν είναι αποκλειστικά κάποιου. Είναι το πρόγραμμα όλων.

Διαφορετική είναι και η αντίληψή μας για την Αθήνα:

Πρώτον: Πιστεύουμε ότι η υπόθεση της Αθήνας είναι υπόθεση της Ελλάδας. Οι ίδιες οι σχέσεις της χώρας με το διεθνές περιβάλλον περνούν από αυτήν. Γι’ αυτό, η υποβάθμιση της Αθήνας σημαίνει υποβάθμιση της χώρας. Και αντίστροφα: Δεν θα μπορέσει να ανακάμψει η χώρα, αν δεν ανακάμψει η Αθήνα.

Δεύτερον: Πιστεύουμε ότι η Αθήνα μπορεί να ξεπεράσει την κρίση της. Δεν είναι μοιραίο να βυθίζεται στην παρακμή, ακόμη και στην εξαθλίωση, τον φόβο και τη βία. Εμείς, δεν περιγράφουμε απλώς την κρίση, δεν καταγγέλλουμε μόνο τις ευθύνες γι’ αυτήν. Δημιουργούμε τις προϋποθέσεις για να αντιμετωπίσουμε την κρίση.

Τρίτον: Πιστεύουμε ότι βασική προϋπόθεση γι’ αυτό είναι η κινητοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού της Αθήνας. Είναι ο πλούτος και η δύναμή της. Σ’ αυτό το δυναμικό απευθύνθηκε ο συνδυασμός μας, αυτό εκφράζεται στο ψηφοδέλτιό μας, αυτό συνέβαλε στο πρόγραμμά μας και είναι διατεθειμένο να συμβάλει και στην υλοποίησή του.

Με βάση αυτές τις παραδοχές διαμορφώσαμε το πρόγραμμά μας. Οι κεντρικές ιδέες που θα βρείτε σ’ αυτό, είναι:

Α) Πόλη σημαίνει δικαιώματα. Σημαίνει ένα σύνολο δικαιωμάτων, τα οποία σήμερα προσβάλλονται στο σύνολό τους. Για μας, δεν είναι ανεκτό ο πολίτης να μην έχει το δικαίωμα να κινηθεί ελεύθερα στην πόλη. Να μην έχει, καν, το δικαίωμα να περπατήσει σε ένα πεζοδρόμιο καθαρό και ασφαλές.

Β) Εγγυητής αυτών των δικαιωμάτων είναι η δημοτική αρχή, στο μέτρο των αρμοδιοτήτων που έχει, αλλά και στο μέτρο του ρόλου που πρέπει να διεκδικεί. Για μας, το καθαρό και συντηρημένο πεζοδρόμιο δεν είναι προσφορά του δημάρχου. Είναι διασφάλιση δικαιώματος των πολιτών.

Γ) Η Αθήνα δεν θα αλλάξει, αν δεν αλλάξει ο δημόσιος χώρος της και η σχέση των ανθρώπων μ’ αυτόν. Θέλουμε να ανακτήσουμε τον δημόσιο χώρο και να τον κάνουμε χώρο ασφαλούς, ειρηνικής και δημιουργικής συνύπαρξης. Δεν δεχόμαστε άβατα, δεν δεχόμαστε γκέτο, δεν δεχόμαστε την ασχήμια και την εγκατάλειψη που σήμερα κυριαρχούν.

Σε ορισμένα προβλήματα, αναζητήσαμε λύσεις φθηνές και άμεσα εφαρμόσιμες. Σε άλλα, περισσότερο σύνθετα, γνωρίζουμε ότι δεν υπάρχουν απλές και εύκολες λύσεις. Δεν υπάρχει, πολύ περισσότερο, η μία και μοναδική «μαγική» λύση. Μόνο λαϊκιστές δημαγωγοί το ισχυρίζονται αυτό.

Για παράδειγμα. Για να αντιμετωπίσουμε τη νέα, δύσκολη και επικίνδυνη κατάσταση που δημιουργεί η παρουσία ενός μεγάλου αριθμού μεταναστών χωρίς χαρτιά, χρειάζεται μια δέσμη πολιτικών σε διαφορετικούς τομείς, που να συγκλίνουν όμως όλες σε κοινό στόχο.

Χρειάζεται μια σοβαρή μεταναστευτική πολιτική, μια σύγχρονη πολιτική ασύλου, πολιτικές πρόνοιας και περίθαλψης, δημόσιας υγείας, στέγασης και εκπαίδευσης, αναβάθμισης του αστικού περιβάλλοντος, όπως επίσης μια αποτελεσματική πολιτική αστυνόμευσης και αντιμετώπισης του οργανωμένου εγκλήματος.

Ορισμένες από τις πολιτικές αυτές ανήκουν στην αποκλειστική αρμοδιότητα του Δήμου και η νέα δημοτική αρχή θα τις ασκήσει με σχέδιο, με αίσθημα ευθύνης και με αποφασιστικότητα. Άλλες, ανήκουν στην αρμοδιότητα της κεντρικής διοίκησης. Η νέα δημοτική αρχή θα πάρει πρωτοβουλίες, θα πιέσει, θα διεκδικήσει, ώστε η κεντρική διοίκηση να τις ασκήσει υπεύθυνα και αποτελεσματικά.

Το σημαντικό είναι να σκεφτούμε διαφορετικά, να αναζητήσουμε έξυπνες λύσεις που να ικανοποιούν ταυτόχρονα περισσότερες ανάγκες. Για παράδειγμα, ως μία λύση στο πρόβλημα του παραεμπορίου προτείνουμε τη δημιουργία πολυεθνικών αγορών, όπου θα πωλούνται νόμιμα προϊόντα και προϊόντα κατασκευασμένα από τους πωλητές τους. Στις αγορές αυτές θα ενταχθούν, νόμιμα πια εργαζόμενοι, και μετανάστες που εμπλέκονται σήμερα στο παραεμπόριο.

Ένα τέτοιο μέτρο εξυπηρετεί ταυτόχρονα και την αντιμετώπιση του παραεμπορίου, και την ενίσχυση της οικονομικής δραστηριότητας γενικότερα, και την ομαλότερη ένταξη των μεταναστών στην ελληνική κοινωνία.

Πιστεύουμε ότι το πρόγραμμά μας δίνει απάντηση στην κρίση της Αθήνας. Απέναντι σε μια κρίση βιωσιμότητας, απαντάμε με πολιτικές που στηρίζουν τη βιωσιμότητα της πόλης κοινωνικά, οικονομικά και περιβαλλοντικά. Έτσι:

1) Δίνουμε έμφαση στην κοινωνική πολιτική. Ιδιαίτερα στις συνθήκες της οικονομικής κρίσης και των περιοριστικών πολιτικών που επιβάλλει το μνημόνιο, ο Δήμος πρέπει να αναβαθμίσει τις κοινωνικές του υπηρεσίες και να διαμορφώσει ένα δίκτυο κοινωνικής αλληλεγγύης, που θα διευκολύνει την πρόσβαση των πολιτών στο σύνολο των διαθέσιμων υπηρεσιών πρόνοιας.

Ιδιαίτερα ενόψει του χειμώνα, ο Δήμος χρειάζεται επειγόντως ένα σχέδιο περίθαλψης των αστέγων, ο αριθμός των οποίων αυξάνεται δραματικά. Ο ίδιος ο πολιτισμός μας δεν μας επιτρέπει να αφήσουμε ανθρώπους να πεθαίνουν από το κρύο στους δρόμους της πόλης.

Η Αθήνα είναι η μόνη ευρωπαϊκή πόλη που δεν διαθέτει στεγαστικό πρόγραμμα. Η νέα δημοτική αρχή, σε συνεργασία με την κεντρική διοίκηση, θα διαμορφώσει πρόγραμμα στέγασης, που θα καλύψει, μεταξύ άλλων, και τις ανάγκες περίθαλψης των αστέγων.

2) Δίνουμε έμφαση στον ρόλο που μπορεί να έχει ο Δήμος στην οικονομική ανάπτυξη της πόλης. Ο Δήμος μπορεί και πρέπει να ενθαρρύνει την οικονομική δραστηριότητα, ιδιαίτερα των νέων και σε νέους τομείς πράσινης και κοινωνικής οικονομίας, καινοτομίας και νέων τεχνολογιών.

3) Δίνουμε έμφαση στο περιβάλλον. Δεν το αντιμετωπίζουμε, όμως, σαν ένα απλό θέμα εξωραϊσμού της πόλης, αλλά ως ζήτημα βιωσιμότητας της πόλης. Η Αθήνα πρέπει να αναλάβει τις ευθύνες της στην κοινή υπόθεση της αντιμετώπισης της κλιματικής αλλαγής, τις συνέπειες της οποίας άλλωστε ζει και η ίδια.

Τα σχολεία της Αθήνας θα γίνουν ενεργειακά αυτόνομα και όλα τα δημοτικά κτήρια θα ενταχθούν σε πρόγραμμα παραγωγής ενέργειας από φωτοβολταϊκά συστήματα.

4) Δίνουμε έμφαση στην αναβάθμιση του αστικού περιβάλλοντος, στην πολεοδομική ανασυγκρότηση των δημοτικών διαμερισμάτων και των συνοικιών, στην αποθάρρυνση της χρήσης του ιδιωτικού αυτοκινήτου και την ενθάρρυνση των δημόσιων μέσων μεταφοράς και του ποδηλάτου, στην ανακαίνιση και επαναχρησιμοποίηση παλαιών εγκαταλελειμμένων κτηρίων.

Περισσότερα από 1.500 εγκαταλελειμμένα κτήρια έχουν εντοπισθεί στην Αθήνα. Η νέα δημοτική αρχή θα παρουσιάσει συγκεκριμένο πρόγραμμα κατά περίπτωση αξιοποίησής τους, προκειμένου να καλυφθούν ανάγκες στέγασης και πρόνοιας, εγκατάστασης γραφείων και επιχειρήσεων, και ιδίως φιλοξενίας νεανικών δημιουργικών δραστηριοτήτων.

Γιατί έτσι αντιλαμβανόμαστε τον πολιτισμό στην πόλη. Ο Δήμος δεν υπάρχει για να διοργανώνει καλές, μέτριες ή κακές εκδηλώσεις, δεν είναι καλλιτεχνικός ιμπρεσάριος. Ο Δήμος εξασφαλίζει μέσα, προσφέρει ευκαιρίες και παίρνει πρωτοβουλίες προκειμένου να εκφραστεί η δημιουργικότητα των ίδιων των πολιτών και ιδιαίτερα η νεανική δημιουργικότητα.

Αν με ρωτούσατε ποιο είναι το όραμά μου, θα σας έλεγα μια πόλη με λιγότερα αυτοκίνητα, διαθέσιμη στην κίνηση των πεζών και των ποδηλατιστών, με περισσότερους ελεύθερους χώρους και περισσότερο πράσινο, με συνεχείς δραστηριότητες έκφρασης και δημιουργίας στους δημόσιους χώρους της.

Προϋπόθεση γι’ αυτό είναι το κέντρο της πόλης και οι υποβαθμισμένες συνοικίες της να επανακατοικηθούν. Ασφαλής και βιώσιμη πόλη είναι η ζωντανή πόλη. Θα πρωτοστατήσουμε στη δημιουργία ενός πραγματικού κινήματος «επιστροφής στην πόλη», με κίνητρα για την εγκατάσταση νέων ζευγαριών, φοιτητών και νέων εργαζομένων, την εγκατάσταση επιχειρήσεων, την επιστροφή δημοσίων υπηρεσιών.

Για όλα αυτά, χρειαζόμαστε μια διαφορετική δημοτική αρχή. Στη λειτουργία του Δήμου θα αποκαταστήσουμε τις αρχές της δικαιοσύνης και της αξιοκρατίας, της αξιολόγησης και της λογοδοσίας, και θα εγκαταστήσουμε για πρώτη φορά τις αρχές της σύγχρονης οργάνωσης και διοίκησης. Θα αναπτύξουμε μορφές διαλόγου και συμμετοχής των πολιτών. Τα 7 δημοτικά διαμερίσματα θα εξελιχθούν σε 7 «μικρούς Δήμους», που θα διαχειρίζονται τους δικούς τους πόρους μέσα από συμμετοχικούς προϋπολογισμούς.

Όσο για την οικονομική διαχείριση του Δήμου, θα επιβάλουμε τη διαφάνεια και τη λογοδοσία, θα αντιμετωπίσουμε τη σπατάλη και τη διασπάθιση των πόρων, θα καταργήσουμε τις γκρίζες ζώνες και τα πελατειακά δίκτυα.

Η διαφανής και αποτελεσματική διαχείριση των υπαρχόντων πόρων, είναι και μια πρώτη απάντηση στο ερώτημα «μα υπάρχουν λεφτά;». Και η δεύτερη απάντηση: Θα προσφύγουμε σε χρηματοδοτικά εργαλεία, που παραμένουν σήμερα αναξιοποίητα. Παράδειγμα, το κοινοτικό πρόγραμμα Jessica που χρηματοδοτεί μεγάλα έργα αστικής ανάπλασης.

Αυτά πιστεύουμε, αυτά θα κάνουμε, έτσι θα διοικήσουμε τον Δήμο. Δεν θέτουμε διλήμματα. Απευθυνόμαστε ως πολίτες σε πολίτες και τους λέμε: Σας αρέσει η σημερινή Αθήνα;

Αν ναι, ψηφίστε αυτούς που εγγυώνται ότι δεν θα αλλάξει – τουλάχιστον προς το καλύτερο.

Δεν σας αρέσει; Έχετε επιλογή. Υπάρχει λύση, που όλοι μαζί μπορούμε να επιβάλουμε.