Οι προτάσεις για τους ανθρώπους – Μητέρες

Εργαζόμενες ή άνεργες μητέρες

Ο ελεύθερος χρόνος για τις μητέρες (εργαζόμενες ή άνεργες), είναι ένα από τα σημαντικά κοινωνικά θέματα της γειτονιάς μας. Συγκεκριμένα, στο διαμέρισμά μας υπάρχουν συνολικά 13 παιδικοί σταθμοί. Θα μπορούσαμε να δημιουργήσουμε ομάδες και συλλογικά να αξιοποιήσουμε τους παιδικούς σταθμούς για τις απογευματινές ώρες, όχι μόνο στο ωράριο λειτουργίας τους, αλλά όλες τις μέρες της εβδομάδος, όλο το χρόνο.

Με τον τρόπο αυτό μπορεί να φαίνεται ότι λύνουμε ένα “μικρό” θέμα για τις μητέρες, όπως η φύλαξη των παιδιών για λίγες ώρες σε κάποιο εξειδικευμένο με κατάλληλους ανθρώπους -για το σκοπό αυτό- χώρο, όμως πετυχαίνουμε κάτι περισσότερο που είναι ο πολύτιμος, χωρίς έγνοιες ελεύθερος χρόνος της μητέρας για να τον αξιοποιήσει με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, και τα οφέλη που θα προκύψουν για τα πιτσιρίκια με τη συμμετοχή τους σε διαδικασίες κοινωνικοποίησης μέσω δημιουργικής και ασφαλούς ενασχόλησής τους με εκπαιδευτικά παιχνίδια.

Σε αυτή τη βάση μπορούμε να συζητήσουμε και να συνδιαμορφώσουμε μια πρόταση για τον τρόπο λειτουργίας του θεσμού. Η σύσταση ενός μητρώου εκπαιδευτικών του διαμερίσματός μας για αυτό το σκοπό είναι μια ακόμη πρόταση που μπορεί να συμβάλει στο εγχείρημα. Η χρηματοδότηση της υπηρεσίας θα μπορούσε να είναι διαβαθμισμένη και να βασίζεται σε ορθολογικά και κοινωνικά κριτήρια. Η πρόταση που θέτω προς συζήτηση, βασίζεται σε πρόγραμματα όπως το  Kindergarten Program του Ontario (Ministry of Education), το pre-kindergarten (pre-K) programm του Tennessee State και της μελέτης Child Outcome Standards in Pre-K Programs (nieer.org).