Η γειτονιά μας : μια ευκαιρία για την ποιότητα της δημοκρατίας

Σύμφωνα με τον Ν.3852/2010 (Καλλικράτης) τα τοπικά διαμερίσματα μετονομάζονται σε δημοτικές κοινότητες εφόσον ο πληθυσμός τους είναι μεγαλύτερος από 2.000 κατοίκους.

Έτσι και η γειτονιά μας το παλιό 2ο δημοτικό διαμέρισμα, πλέον ονομάζεται 2η δημοτική κοινότητα.

Η δημοτική κοινότητα έχει ως όργανα

 • το συμβούλιο της δημοτικής κοινότητας
 • τον πρόεδρο του συμβουλίου της δημοτικής κοινότητας

Ο πρόεδρος του συμβουλίου της δημοτικής κοινότητας, μεταξύ άλλων, παρακολουθεί την προώθηση από τον δήμο των θεμάτων που αναφέρονται στις αποφάσεις του συμβουλίου και συμμετέχει στις συνεδριάσεις του δημοτικού συμβουλίου όταν στην ημερήσια διάταξη περιλαμβάνονται θέματα που αφορούν στην αντίστοιχη δημοτική κοινότητα.

Ανάμεσα σε άλλες αρμοδιότητες του συμβουλίου της δημοτικής κοινότητας, το συμβούλιο μπορεί να εκφράζει γνώμες και να διατυπώνει προτάσεις στα αρμόδια όργανα του δήμου σχετικά με (σημειώνω με έντονα γράμματα όσα αποτελούν τη βάση για τις συγκεκριμένες προτάσεις που θα υποστηρίξω για τη γειτονιά μας) :

α) τις υπηρεσιακές μονάδες του δήμου για τις οποίες συντρέχουν δυνατότητες λειτουργίας τους στη δημοτική κοινότητα με κριτήριο ότι θα συμβάλλουν στην καλύτερη εξυπηρέτηση των δημοτών και στην ανάπτυξη της περιοχής,

β) την αξιοποίηση των ακινήτων του δήμου που βρίσκονται στην περιοχή της δημοτικής κοινότητας,

γ) την πολεοδομική ανάπτυξη και ανάπλαση της περιοχής,

δ) τη συντήρηση των δημοτικών οδών, τη συντήρηση, καθαριότητα και λειτουργία των πλατειών, δημοτικών αλσών, κήπων, υπαίθριων χώρων αναψυχής και γενικά όλων των κοινόχρηστων και κοινωφελών χώρων της περιοχής της δημοτικής κοινότητας,

ε) την κυκλοφορία και τη συγκοινωνία της περιοχής της δημοτικής κοινότητας,

στ) την εκτέλεση νέων έργων, τη συντήρηση και λειτουργία των έργων που έχουν εκτελεστεί,

ζ) την προστασία του φυσικού και πολιτιστικού περιβάλλοντος, την αναβάθμιση της αισθητικής περιοχών, καθώς και για την καθαριότητα αυτών,

η) την προστασία της δημόσιας υγείας και την προστασία των κατοίκων από την ηχορύπανση,

θ) την περισυλλογή και εν γένει τη μέριμνα για τα αδέσποτα ζώα,

ι) τη διοργάνωση πολιτιστικών εκδηλώσεων και γενικότερα την ανάπτυξη της περιοχής της δημοτικής κοινότητας σε πολιτιστικά, πνευματικά, κοινωνικά θέματα,

ια) τη μέριμνα για την υγεία, την πρόνοια και την παροχή κοινωνικών υπηρεσιών και γενικά τη φροντίδα ώστε η λειτουργία και ανάπτυξη της περιοχής της δημοτικής κοινότητας να αποβλέπει στην καλύτερη εξυπηρέτηση των κατοίκων της,

ιβ) την εύρυθμη λειτουργία των δημοτικών ιδρυμάτων, δημοτικών νομικών προσώπων, εκπαιδευτικών ιδρυμάτων, δημοτικών επιχειρήσεων και γενικότερα των παρεχόμενων υπηρεσιών στην περιφέρεια της δημοτικής κοινότητας,

ιγ) την τροποποίηση των ορίων της δημοτικής κοινότητας,

ιδ) την εξέταση γενικών ή ειδικών προβλημάτων που αφορούν τους κατοίκους και την περιφέρεια της δημοτικής κοινότητας ιδίως αστέγων και ευπαθών ομάδων του πληθυσμού της περιοχής της,

ιε) την αξιοποίηση των τοπικών πόρων της περιοχής της δημοτικής κοινότητας.

Δομές του “Καλλικράτη” όπως οι παραπάνω μας λύνουν τα χέρια για να κάνουμε πολλά. Επιπλέον θεσμοί όπως η ηλεκτρονική διακυβέρνηση, η ανάρτηση αποφάσεων στο διαδίκτυο αλλά και οι δυνατότητες που έχουμε μέσω της τεχνολογίας να αναπτύξουμε δομές άμεσης δημοκρατίας στο επίπεδο της γειτονιάς μας όπου θα μπορούμε να συμμετέχουμε όλοι άμεσα, εύκολα χωρίς χάσιμο χρόνου μας δίνουν την ευκαιρία να συναποφασίζουμε να προτείνουμε και να διεκδικούμε πράγματα για τη γειτονιά μας.

Με τη συμμετοχή μας μπορούμε να δώσουμε στη δημοκρατία την ποιότητα που της αξίζει. Στο χέρι μας είναι να αξιοποιήσουμε κάθε μέσο που μας δίδεται για το σκοπό αυτό.


2 comments

 1. ΠΕΠΗ ΜΕ ΘΕΡΜΗ ΣΟΥ ΕΥΧΟΜΑΙ ΚΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ !
  ΑΝ ΚΑΙ “ΠΑΛΕΥΟΥΜΕ” ΣΕ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΑ ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΑ ΞΕΡΩ ΠΩΣ ΕΧΟΥΜΕ ΚΟΙΝΗ ΤΗΝ ΑΓΩΝΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΛΗ ΜΑΣ, ΤΟΝ ΑΝΘΡΩΠΟ, ΤΗ ΖΩΗ

  • Μαρία ευχαριστώ για την επικοινωνία και σου εύχομαι με τη σειρά μου καλή επιτυχία!
   Είναι τόσο εύκολο να ριχτεί κανείς μέσα στην κοινωνική και πολιτική δράση, παρά να κατανοήσει τη ζωή σαν σύνολο… Πολιτική είναι ο συμβιβασμός των αποτελεσμάτων και μ’ αυτά ασχολούμαστε ελπίζοντας να επιφέρουμε τάξη και είρήνη. Όμως η ζωή είναι ολοκληρωμένη πορεία, βρίσκεται πέρα από τις αιτίες, και τα αποτελέσματα και δεν εξαρτάται μόνο από την πολιτική δραστηριότητα.” όπως είπε ο Κρισναμούρτι.
   Και είναι ωραίο όταν γνωρίζω ότι υπάρχουν σε όλους τους χώρους άνθρωποι που αυτή η επίγνωση “έχει εισχωρήσει στα βαθύτερα στρώματα της συνειδήσεώς τους και δεν είναι μια επιφανειακή ανταπόκριση μόνο“.


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s