Δικαίωμα στην πόλη;


… σημαίνει ότι η ζωή στην πόλη είναι αδιαπραγμάτευτο δικαίωμα …

… σημαίνει ότι οι άνθρωποι λογίζονται κυρίως ως πολίτες και οι ανάγκες τους είναι αυτές που καθορίζουν τη χρήση της πόλης …

… σημαίνει ότι η πόλη δεν είναι ο χώρος της άνευ όρων παραίτησής μας όπου απλώς αφήνουμε τη ζωή μας να κυλά, είμαστε πάνω από όλα ενεργοί πολίτες της …

γιατί
δικαίωμα στην πόλη σημαίνει παρέμβαση και συλλογικότητα για τη δημιουργία

 

«πάσαι μεν αγαθού τινος στοχάζονται, μάλιστα δε του κυριωτάτου πάντων η πασών κυριωτάτη και πάσας περιέχουσα τας άλλας, αύτη δ’ εστίν η καλουμένη πόλις και η κοινωνία η πολιτική»
(Αριστοτέλης Πολιτ. Ι 1 1252 α1)